Chào mừng bạn đến với khogamemini.com. Tại đây chúng tôi tổng hợp những game mini hay nhất. Bạn có thể chơi miễn phí và chia sẻ với bạn bè. Chúc bạn vui vẻ
Tìm Game

Trang chủ > Game Athlete Balls n Walls

Aim and fire the balls over the wall catch opponents balls and destroy the platforms to win. Player 1: Z- To move left. X- To move right. S- To load and fire. Player 2: LEFT ARROW for left. RIGHT ARROW for right. UP ARROW to load and fire.
Thể Loại: 1 Player, Game 2 Nguoi, Ball, Flash, Fun,
           
Copyright @ 2013 Kho Mini Hay. All rights reserved.
Quy Định Sử Dụng |  Trợ Giúp